เกี่ยวกับ ELOIK

สำ นักงานใหญ่ในประเทศจีน บริษัทEloikอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีจำ กัดของเทียนสิน

บริษัทEloikอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีจำ กัดของเทียนสิน มาจากประเทศเยอรมันมีความเชี่ยวชาญในด้านคิดค้นอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเชื่อมต่อสายใยแก้วนำ แสง ทั้งผลิตและจำ หน่าย
ตัวกลไกเลือกใช้สินค้ายี่ห้อEloikซึ่งนำ เข้าจากประเทศเยอรมัน
บริษัทตั้งอยู่ในฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอกชนบินไฮ่ใน Bohai  Economic Circleเทียนสิน
ผลิตภัณฑ์หลักเป็นเครื่องเชื่อมต่อสายใยแก้วนำ แสงที่ทำ งานได้หลากหลาย เครื่องเชื่อมต่อสายใยแก้วนำ แสงแบบ
พกพา เครื่องเชื่อมต่อสายใยแก้วนำ แสงแบบมือถือ   ใบมีดตัดและจิ๊ก(Jig) ฯลฯ
Eloikของเยอรมันมีทั้งทีมงานคิดค้นในต่างประเทศและมีทีมงานผลิตที่แข็งแกร่ง สมาชิกของทีมงานประกอบด้วยผู้
เชี่ยวชาญของเยอรมันซึ่งมีประสบการณ์ในด้านคิดค้นพัฒนาการใช้แสงและกระแสไฟฟ้าตั้งหลายๆปี
ข้อมูลมากกว่านี้ >>

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ >>

ติดต่อเรา

 • Email 

  US and AF: david@eloikchina.com

  EU and OA: connie@eloikchina.com

  AS and Au and Ru: lily@eloikchina.com

 • Mobile/Skype/WhatsApp

  US and AF: +86 18202578478

  EU and OA: +86 13672092562

  AS and Au and Ru: +86 18576426851

บริษัทEloikอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีจำ กัด

ที่อยู่ศูนย์ความสร้างสรรค์ตึกAชั้น16ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอกชนบินไฮ เขตจีนหนัน เทียนสิน

haijun@alkcn.com

เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวความสำเร็จ

ลิขสิทธิ์ © 2017 สำ นักงานใหญ่ในประเทศจีน บริษัทEloikอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีจำ กัดของเทียนสิน สงวนลิขสิทธิ์. ICP:14001192-2